เงื่อนไขและรายละเอียด กิจกรรม “ปิดโรงชม ศึกบาสเกตบอล NBA”

เงื่อนไขและรายละเอียด กิจกรรม “ปิดโรงชม ศึกบาสเกตบอล NBA”
สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์ พริวิเลจ คลับ

เงื่อนไขและรายละเอียด กิจกรรม “ปิดโรงชม ศึกบาสเกตบอล NBA”

1. สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์ พริวิเลจ คลับ รับสิทธิ์เข้าชมถ่ายทอดสด “ปิดโรงชม ศึกบาสเกตบอล NBA” จัดขึ้นในนามบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) (บริษัทฯ) โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียน ระบุชื่อ, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขพาสปอร์ต และหมายเลขสมาชิกทรูวิชั่นส์ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์

2. การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สมาชิก 1 ท่าน สามารถชวนผู้ติดตามมาได้ 1 ท่าน โดยต้องระบุชื่อ, นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ผู้ติดตามในแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่อนับสิทธิ์ ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. (ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/WZgPPHWbLYTuNH4AA ) หากไม่ได้ระบุผู้ติดตาม ขอสงวนสิทธิ์ได้รับเพียง 1 ที่นั่งเท่านั้น

3. ทางบริษัทฯ มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรมในวันงาน เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมงานรับทราบและยินยอมให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวที่อาจมีใบหน้าหรือส่วนใดๆ ที่ระบุได้ว่าเป็นท่านไปใช้เพื่อการดังกล่าวได้ จึงลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

4. สมาชิกที่ลงทะเบียนก่อนและถูกต้องตามกติกา จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานสูงสุดจำนวน 2 ที่นั่ง/1 สมาชิก จนครบจำนวนทั้งสิ้น 30 ที่นั่ง

5. ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมชมถ่ายทอดสด ผ่านช่องทาง เฟสบุ๊กทรูวิชั่นส์ ในวันที่ 9 มิถุนาย 2565

6. ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถติดต่อใช้สิทธิ์รับชมถ่ายทอดสดได้ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนิเพล็กซ์

7. การจัดงานเป็นไปตามมาตรการ Covid Free Setting และมีการแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้างาน

8. ของรางวัลในกิจกรรมนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และบริษัทฯมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในกิจกรรมนี้ได้ตามที่เห็นสมควรทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว

10. ผู้ได้รับสิทธิ์ รับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

11. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด

12.พนักงานของ บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำกัด ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน และ/หรือรับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้

Truevisions

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร :

Website : www.truevisions.co.th

Facebook : Truevisions

Twitter : @TrueVisions

Line : @Truevisions

Youtube official : Truevisionsofficial

Instagram : Truevisionsofficial