ข้อกำหนดและเงื่อนไขแคมเปญพิเศษสำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแคมเปญพิเศษสำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์
สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะสมาชิกทรูวิชั่นส์ ที่ตกลงให้ความยินยอมตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัว ตามช่องทางที่กำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


1.สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะสมาชิกทรูวิชั่นส์ ที่ตกลงให้ความยินยอมตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัว ตามช่องทางที่กำหนด โดยจะได้รับสิทธิ์

  1.1 สมาชิกทรูวิชั่นส์แพ็กเกจ Platinum จะได้รับ 50 True Points 

  1.2 สมาชิกทรูวิชั่นส์ที่มีแพ็กเกจต่ำกว่า Platinum รับสิทธิ์อัปเกรดแพ็กเกจสูงขึ้น 1 ระดับ ฟรีนาน 7 วัน 

2. เฉพาะช่องทาง SMS และ QR Code ตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

3. สมาชิกทรูวิชั่นส์ที่ตกลงให้ความยินยอม ตามข้อ 1 จะต้องเป็นเจ้าของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและต้องมี Thai ID/Passport ID ที่ถูกต้องและตรงกับข้อมูล บนระบบสมาชิกของ TVS เท่านั้น ไม่รวมสมาชิกประเภทนิติบุคคลฯ

4. สมาชิกทรูวิชั่นส์ตามข้อ 1 สามารถรับสิทธิได้ 1 หมายเลข Thai ID หรือ Passport No. เท่านั้น  กรณีลูกค้ามีบัญชีสมาชิกมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯฯสงวนสิทธิ์ให้สิทธิพิเศษให้บัญชีจะได้รับสิทธิที่สูงสุดตามสิทธิที่จะได้รับ

5. สมาชิกทรูวิชั่นส์ตามข้อ 1 ที่สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้ จะต้องมีสถานะของการใช้บริการทรูวิชั่นส์ได้ตามปกติ (Active Status) เท่านั้น

6. ในระหว่างระยะเวลาการรับสิทธิพิเศษนี้ หากสมาชิกถูกระงับสถานะสมาชิกเป็นการชั่วคราว (Suspend / DNP) หรือยกเลิกหรือถูกยกเลิกบริการทรูวิชั่นส์  สิทธิพิเศษนี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

7. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิเฉพาะเจ้าของสมาชิกไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าเป็นอย่างอื่นได้

8. บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิพิเศษนี้ หรือยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษดังกล่าว หากตรวจสอบพบว่าลูกค้ามีการดำเนินการให้ Consent ซ้ำเพื่อจะขอรับสิทธิพิเศษตามข้อ 1 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

10. รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

TrueVisions

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร :

Website : www.truevisions.co.th

Facebook : Truevisions

Twitter : @TrueVisions

Line : @Truevisions

Youtube official : Truevisionsofficial

Instagram : Truevisionsofficial