ออกเดินทางศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรม อย่างประเทศ อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และเวียดนาม ย้อนอดีตเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าที่แต่ละประเทศจะเจริญรุ่งเรืองอย่างในปัจจุบันนี้ พวกเขาต้องต่อสู้และผ่านเรื่องราวอันยิ่งใหญ่อะไรมาบ้าง