มหาสมุทรแอตแลนติกนับเป็นมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกมีพื้นที่ติดกับทวีปอเมริกาเหนือและใต้ และทิศตะวันออกติดกับทวีปยุโรปและแอฟริกา ด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ ทำให้สิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่หลากหลายสปีชีส์ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

ร่วมสำรวจวงจรชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยบ้านหลังใหญ่หลังนี้ในการดำรงชีพ ฤดูกาลต่างๆ ที่กำลังเปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้พวกมันต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง อย่าลืมติดตาม