ชีวิตของครอบครัวคิลเชอร์แห่งอลาสก้าต้องเผชิญกับความยากลำบากยิ่งขึ้น เมื่อทั่วโลกต้องเผชิญกับสภาวะโลกร้อน จนทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในซีซั่นที่ 9 นี้ พวกเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความหนาวเย็นที่จะอาจจะกลับมาได้ทุกขณะ