เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า หากโลกใบนี้ไม่มีเจ้ายุงร้ายมาคอยรบกวน ไม่มีป่าไม้หลงเหลืออยู่ หรือแม้แต่ไม่มีการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ มนุษย์เราจะมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากปัจจุบันอย่างไร แน่นอนว่าการสูญหายไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ แต่จะมากหรือน้อยแค่ไหนนั้น ร่วมติดตามหาคำตอบไปได้ด้วยกัน