ความต้องการในการบริโภคอาหารคลีนและออร์แกนิคที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้วงการเกษตรกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ที่ประชาชนใส่ใจการดูแลสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ การแข่งขันในการคิดค้นและผลิตวัตถุดิบเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดจึงรุนแรงตามไปด้วย ติดตามชมความก้าวหน้าของวิวัฒนการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคได้ ใน Local Fine Produce ทาง Asian Food Network ทุกวันอังคาร 20.00 น. เริ่ม 15 มิถุนายนนี้